Upravljanje grantovima za aktiviste i preduzetnike

 • Dizajniranje programa za dodelu grantova
 • Raspisivanje poziva za podnošenje predloga projekata
 • Evaluacija i odabir predloga projekata
 • Obuka i podrška kandidatima u izradi finalnog projekta i budžeta
 • Monitoring i podrška u sprovođenju projekata
 • Evaluacija i izveštavanje donatoru i zainteresovanim stranama

Upravljanje programima dodele stipendija i priznanja

 • Dizajniranje programa dodele stipendija/priznanja
 • Raspisivanje poziva za prijavljivanje kandidata
 • Testiranje i odabir odgovarajućih kandidata
 • Organizovanje svečane dodele stipendija/priznanja
 • Uspostavljanje i razvijanje alumni mreže programa
 • Kontinuirana podrška ličnom i profesionalnom razvoju alumnista

Organizovanje obuka, specijalizovanih treninga, programa volontiranja i stručne prakse

 • Formulisanje potreba i definisanje ciljeva obuke
 • Dizajniranje plana obuke
 • Izrada trening materijala
 • Raspisivanje poziva i selekcija polaznika obuke
 • Organizovanje follow-up aktivnosti

Istraživanja i analize

 • Dizajniranje kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja
 • Organizovanje javnih diskusija, fokus grupa i dubinskih intervjua
 • Sprovođenje online anketa i anketa na terenu
 • Testiranje kandidata
 • Organizovanje follow-up aktivnosti
 • Analiza sadržaja dokumenata, publikacija i medijskih objava
 • Monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti, rada institucija, organizacija i programa

Citati poznatih

 • Ko hoce nešto da učini, nađe način, ko neće ništa da učini, nađe opravdanje

  picaso
  Pablo Pikaso
 • Menadžeri dobro obavljaju stvari,
  a lideri obavljaju dobre stvari

  draker
  Piter Draker
 • Pesimista se žali na vetar. Optimista očekuje da će se vreme promeniti.
  Lider prilagođava jedra vetru

  maksvel
  Džon Maksvel

Citati poznatih

 • Uspeh nikad nije konačan,
  neuspeh nikada nije fatalan.
  Hrabrost je ono što se računa

  cercil
  Vinston Čerčil
 • Odavno mi je postalo jasno
  da ljudi skloni postignućima
  ne sede i ne čekaju da im se stvari dogode.
  Oni idu i događaju se stvarima

  leonardo
  Leonardo da Vinči
 • Davanje ličnog primera nije najbolji nego
  jedini način uticanja na druge

  albert
  Albert Ajnštajn